CAN study

Cancer and Anaesthesia clinical trial, an outcome study.


For participating scientists, login:For public:

Does the choice of anaesthetic affect survival after cancer surgery?


Anaesthesia staff matters! Studies have shown higher survival for patients having epidural anaesthesia or another major blocking technique during and after cancer surgery.

The next step will be to follow up the results from animal studies, which indicate that the choice of hypnotic agent for general anaesthesia may play a role for survival as well. The rates of cancer recurrences and metastases seem to differ for the animals, depending on which hypnotic they were given.

In a study of patient records of breast cancer and cancer in colon or rectum, we saw the same tendency. However, the study was too weak statistically to be convincing. We need to establish whether the suspicion is right or wrong, given the severity of the issue, and the fact that the results from animal studies are not always applicable to humans.

In the CAN study (Cancer and anaesthesia), the hypnotics propofol and sevoflurane will be randomised for the individual patient. Chance will ensure that all other factors that are important for survival will be equally distributed between the two groups, so that the only thing that ultimately distinguishes the groups at the end is the hypnotic agent (propofol or sevoflurane) given during anaesthesia. Both agents are well established since long, and they are used world wide, but sevoflurane dominates.

Based on our study of patient records, we need 8,000 patients for the CAN study (including a margin for unplanned exclusions). So far 5,208 participants have been included in the study (May 3, 2022).

Currently, the study is ongoing in Skellefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Linköping, Växjö, Västervik, Kalmar, Helsingborg (Sweden), Wroclaw (Poland), Zagreb (Croatia) and Beijing, Xijing and Shanghai (China).

The study is coordinated and financed from Västerås*.

*Fundings from Region Västmanland, the Regional Research Council in the Uppsala-Örebro region, and the Swedish Research Council.


Svensk översättning:


Kan valet av narkosmedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi?

Narkospersonalen spelar roll! Studier har visat på högre överlevnad för patienter som under och efter cancerkirurgi haft ryggbedövning eller annan omfattande bedövning.

Nästa steg är att följa upp resultaten från djurstudier som visat att också valet av sömnmedel för narkosen kan spela roll för överlevnaden. Risken för återfall och dottersvulster verkar variera beroende på vilket sömnmedel som använts.

I en egen journalstudie av bröstcancer och cancer i tjock- och ändtarm sågs samma tendens. Studien var dock statistiskt för svag för att övertyga. Vi behöver undersöka om misstanken kan fastställas eller inte, givet frågans allvarlighetsgrad, och det faktum att resultaten från djurstudier inte alltid gäller för människor.

I CAN-studien (Cancer and anaesthesia) kommer sömnmedlen propofol eller sevofluran att lottas för den enskilde patienten. Slumpen kommer att se till att alla andra faktorer som spelar roll för överlevnaden blir lika fördelade mellan de två grupperna, så att det enda som till slut skiljer grupperna åt är sömnmedlet som getts under narkosen. Bägge medlen är sedan länge etablerade världen över, men sevofluran dominerar.

Baserat på vår journalstudie behövs 8 000 patienter för den nu planerade studien (med marginal för bortfall). 5208 deltagare har hittills inkluderats i studien (3 maj 2022).

I nuläget bedrivs studien i Skellefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad Linköping, Växjö, Västervik, Kalmar, Helsingborg (Sverige), Wroclaw (Polen), Zagreb (Kroatien) samt Beijing, Xijing och Shanghai (Kina). Studien koordineras och finansieras från Västerås*.

*Anslag från Region Västmanland, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen och Vetenskapsrådet.